คนเข้าชมเวบไซต์
บริการ
    บริษัท อินโน- เอซ (ประเทศไทย) รับบริการให้คำปรึกษา รวมทั้งรับติดตั้งออกแบบและตรวจสอบคุณภาพระบบไฟฟ้าดังนี้
            - จำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูงและแรงต่ำ
            - ติดตั้งและออกแบบระบบไฟฟ้าแรงสูง
            - ออกแบบและผลิตตู้ไฟฟ้าหลักและตู้สาขา
            - ออกแบบ ติดตั้ง จำหน่าย Busduct
            - ออกแบบและติดตั้งงานระบบเช่น ระบบ BAS , MATV CCTV , FIRE ALARM TEL และ อื่นๆ
            - จำหน่ายอุปกรณ์ ป้องกันอัคคีภัย
            - ตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้า และ ฟังก์ชั่นการทำงานของ อุปกรณ์ เช่น ACB (Air circuit breaker ) Relay , Contact Resistance , Cable High Voltage , Dielectric Resistance , Insulation resistance Dc 50 V- 100kV
            - Ground system , Lightning Arrester test และ อื่นๆอีกมากมาย
            - ตรวจสอบและวิเคราะห์คุณภาพไฟฟ้าในฟังก์ชั่นต่างๆ เช่น Harmonic , kW , PF , V , KF, CF, THD, DF VAR, PF, Energy, Flicker, Transient Mode , อื่นๆ

    ทั้งนี้ทางเรายังคงแสวงหา นวัตกรรมทางไฟฟ้าใหม่ เพื่อนำมาให้บริการและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ ท่านลูกค้าอย่างต่อเนื่อง     เพื่อท่านได้วางใจเลือกใช้ผู้เชี่ยวชาญด้านไฟฟ้ามืออาชีพอย่างเรา