คนเข้าชมเวบไซต์
เกี่ยวกับเรา

        บริษัท อินโน- เอซ (ประเทศไทย) จำกัด ได้จดทะเบียนบริษัทจำกัด เมื่อปี พ.ศ. 2549 บริษัทได้เริ่มต้น ดำเนินธุรกิจโดยการจำหน่าย BUSDUCT ภายใต้ชื่อ Nissin Electric (Thailand) [NET] (หรือชื่อเดิม Sumiden Asahi) และยังให้บริการด้านการติดตั้งและออกแบบ พร้อมทั้งให้คำแนะนำ ด้าน Busduct อย่างมืออาชีพ อีกทั้งยังจำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้า ทั้งระบบแรงสูงแรงต่ำ

        ต่อมาในปีเดียวกันบริษัทเพิ่มประสิทธิภาพในการตอบสนองความต้องการของลูกค้า โดยการรับติดตั้งออกแบบ และ ติดตั้งพร้อมทั้ง ให้คำปรึกษาด้านงานระบบต่างๆ เช่น งานไฟฟ้าแรงสูง แรงต่ำ การบำรุงรักษาและปรับปรุงคุณภาพไฟฟ้าอย่างเต็มระบบและครบวงจร ในปี พ.ศ. 2552 บริษัท อินโน-เอซ (ประเทศไทย) จำกัด ได้ เพิ่มทุนจดทะเบียนปริษัทเป็น 5 ล้านบาทเพื่อเพิ่มขีดความสามารถและความน่าเชื่อถือในการรับบริการจากลูกค้า อีกทั้ง ยังเพิ่มแผนก Commissioning & Instrument Test เพื่อ ตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าที่จำเป็นต่างๆ และเพื่อแก้ไขปัญหาด้านไฟฟ้าต่างๆ อย่างแม่นยำ ด้วยเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพและ ทันสมัย ดังคำขวัญ ของเราที่ว่า " เราจะพัฒนานวัตกรรมทางไฟฟ้าอย่างมืออาชีพ" ( An innovation electronic ) นอกจากนี้ในปี 2553 เราได้เพิ่มจังหวัดขอนแก่นเป็นสาขาย่อยอีกหนึ่งสาขาเพื่อรองรับและอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าในภาคอีสานอย่างทั่วถึงและในอนาคตอันใกล้นี้เรามีเป้าหมายที่จะขยายสาขาไปทั่วทุกภาคของประเทศไทย